Robin Vanderhaeghen

Na een jaar als onze zedenmeester, neemt ze de functie van Vice-Praeses op zich. Ze is ook, samen met Cédric, één van onze P.R.’s en zorgt er dus mee voor dat we dankzij sponsoring onze club goed draaiende kunnen houden. Dankzij haar goede organisatorische skills en haar goede kennis van het reilen en zeilen binnen onze club, zal ze een uitstekende rechterhand zijn voor onze praeses (ikzelf dus). Robin is ook één van de mensen die zo vaak mogelijk probeert aanwezig te zijn op onze clubavonden, dus is ze praktisch elke donderdagavond te vinden op de Stadswaag voor een lekkere rosé of een Strongbow.

Dixi Jonas